Využívanie vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu
feb 14

Využívanie vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu

S neustálym rozširovaním regeneratívnych energetických systémov stúpa i pripravenosť spotrebiteľov a koncových používateľov k výrobe vlastnej elektriny. Výkonné fotovoltaické zariadenie dnes poskytuje možnosť bezplatne a výnosne využiť slnečnú energiu. Inštaláciou fotovoltaických modulov preukazuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2. 

Pri trvalo sa zvyšujúcih nákladoch na energiu prispieva fotovoltaické zariadenie k úspore financií a dodatočne znižuje závislosť na dodávateľoch energie. Elektrina vyrobená vlastným zariadením sa dá využiť pre vlastnú spotrebu alebo napojiť do verejnej siete. Vďaka zákonom upravenej úhrade alebo úsporou financií pri vlastnej spotrebe sa investícia vráti už po niekoľkých rokoch. V každom prípade inštalácia takéhoto zariadenia zhodnocuje nehnuteľnosť.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájomne dokonale zladené komponenty skladajúce sa z fotovoltaických modulov, striedačov a montážnych systémov i systémov zásobníkov elektrickej energie a tepelných čerpadiel k zvýšeniu využitia elektriny vlastnej výroby.

Elektrina zo slnka. 8,5 m2 fotovoltaiky stačí na pokrytie priemernej spotreby elektriny jedného obyvateľa.

Fotovoltaické strešné systémy ponúkajú v súčasnosti dva spôsoby využitia domácej solárnej elektriny. Elektrinu môžeme celú či čiastočne využiť na vlastnú spotrebu.

V minulosti bolo odvádzanie všetkého vyrobeného solárneho prúdu do verejnej siete možné. Klesajúce ceny za preplácanú solárnu elektrinu na jednej strane a stúpajúce náklady na jej výrobu na strane druhej robia práve druhú možnosť, teda využívanie solárnej elektriny na vlastnú spotrebu – stále zaujímavejšou.

Za týchto okolností sa stále viac stavebníkov zaujíma o tento druh výroby elektriny:

  • Prispejte viditeľne k ochrane životného prostredia. Fotovoltaické systémy znižujú množstvo emisií a sú šetrné k prírodným zdrojom.
  • Solárnu elektrinu sa dá dnes vyrábať už výrazne lacnejšie, ako sú odberné ceny elektriny pre domácnosti.
  • Zvýši sa tak atraktívnosť vašej nehnuteľnosti a jej hodnota.

Fotovoltaické systémy Viessmann sú dimenzované na celé desaťročia prevádzky. Vďaka svojmu jednoduchému princípu fungujú absolútne spoľahlivo.

Zdroj: Viessmann


VITOVOLT 300

Fotovoltaický modul, monokrištalické moduly v čiernom dizajne s výkonom až 300 Wp a polykrištalické moduly s výkonom až 275 Wp.

už od 1 740€ bez DPH